Uw klacht indienen

U kunt uw klacht indienen bij Qwestie door het klachtenformulier in te vullen. U kunt dit formulier direct online invullen of u kunt het formulier downloaden om het vervolgens uit te printen en per post naar ons te versturen, eventueel samen met andere documenten die relevant zijn in het kader van uw klacht. Om te voorkomen dat uw klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, raden wij u aan eerst, ‘Vóór dat u een klacht gaat indienen‘ te lezen.

 Online klachtenformulier invullen

 Klachtenformulier downloaden en per post opsturen