De procedure

Stap 1
De interne behandeling van uw klacht bij uw woningcorporatie is niet naar uw tevredenheid afgehandeld.

Stap 2
U dient een schriftelijke klacht in bij de klachtencommissie van Qwestie.

Stap 3
Binnen veertien dagen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Stap 4
Uw klacht wordt mondeling behandeld bij de klachtencommissie.

Stap 5
Na twee weken komt de klachtencommissie met een advies aan het bestuur van uw woningcorporatie.

Stap 6
Binnen twee weken neemt de directie van uw woningcorporatie een besluit inzake de klacht. Het advies van de commissie is niet bindend. De woningcorporatie moet wel een gegronde reden hebben om het advies niet over te nemen.