Waarom Qwestie?

Uw woningcorporatie doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker van uw woningcorporatie niet correct heeft gehandeld, dat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of dat afspraken niet zijn nagekomen. Als u het ergens niet mee eens bent, willen we dat graag met u oplossen. Voor uw woningcorporatie is het een kans de dienstverlening aan huurders te verbeteren.

In eerste instantie legt u uw klacht voor aan uw eigen woningcorporatie. Als u deze stap heeft gezet, maar uw klacht is afgewezen, kunt u terecht bij Qwestie.

Wat doet Qwestie?

Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij uw corporatie zelf zijn ingediend en behandeld. Als u er samen met de corporatie niet bent uitgekomen, kunt u vervolgens een klacht indienen bij Qwestie. Als uw klacht voldoet aan de voorwaarden (zie ‘vóór dat u een klacht indient’), wordt deze door de gezamenlijke klachtencommissie van Maasvallei, Servatius, Woonpunt en Vincio Wonen in behandeling genomen. De onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht en brengt een advies uit. Dit gaat zowel naar u als naar het bestuur van uw woningcorporatie.

Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Uw woningcorporatie is dus niet verplicht het advies over te nemen. De woningcorporatie moet echter wel een gegronde reden hebben om hiervan af te wijken. Bent u hier niet tevreden over, dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl

De klachtencommissie

Bij Qwestie wordt uw klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtencommissie die bestaat uit:

Jan Sengers

Voorzitter

Vincent Deckers

Lid

Barbara Notermans

Lid

Nina Ramljak

Lid

Peter Meessen

Lid